Personvernerklæring
 
SIERHA AS er opptatt av å beskytte våre kunders personvern.Vi behandler  personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.Vi håper du finner det du leter etter. Hvis du har spørsmål om behandling av dine pesonopplysninger kan du ta kontakt med oss vi epost til sierha@sierha.no.Du kan også endre dine opplysninger på din personlige side :sierha.no/logg inn.
 
1. BEHANDLINGSANSVARLIG
Sierha as er ansvarlig for behandling av personopplysninger som blir lagret hos oss.
 
2.VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi samler inn personopplysninger for å kunne tilby besøkende på vår nettside de tjenester og produkter de etterspør. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine intresser,og forbedere våre tjenester.
 
3. NÅR BEHANDLER VI PERONOPPLYSNINGER
Vi bruker personopplysninger når det blir gjennomfør kjøp i nettbutikken.Ved utsending av nyhetsbrev bruker vi :Navn,telefon  og epostadresse.Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
Kjøp i nettbutikken:Lagres nav,telefonnummer ,e-post,gateadresse,postnummer,sted,varenavn,antall varer,fraktalternativer som velges,navn på valgfri betalingsmetode (f.eks.Klarna ) og pris lagres også.Fødsels-og personnummer kreves kun ved bruk av finansieringstjenester,og lagres ikke i nettbutikken.Fødsels-og personnummer samles inn og behandles kun av betalingsbyder. Firmanavn,organisasjonsnummer og kontaktperson kreves ved bedrifskjøp.
 
4.LAGRINGSTID
Vi oppbevarer personopplysninger i hendhold til gjeldende lovgivning.Peronopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for det formålet ble samlet inn for.Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes,hvis du trekker ditt samtykke.Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss,slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt.
 
5.UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi utleverer ikke personopplysningene din videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.
 
6. DINE RETTIGHETER
Du har inger plikter til å gi SIERHA dine personopplysninger,men for å motta varer og tjenester fra SIERHA som beskrevet under punkt 3,er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.